ԿԱՐԵՒՈՐ. Հրապարակվել են տրանսպորտից օգտվելու նոր կանոնները

Ձեզ ենք ներկայացնում առավել կարևոր կետերը:
Վերգետնյա հասարակական տրանսպորտ
Չի թույլատրվում տրանսպորտային միջոցում կանգնած քաղաքացիների փոխադրումը, բացի 9 մետրից առավել երկարություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների:

Տրանսպորտային միջոցների մեջ ուղեւորների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել նստելու համար հատկացված տեղերի ընդհանուր թվաքանակին, ընդ որում Չի թույլատրվում լրացուցիչ ինքնաշեն նստատեղերի ավելացումը: 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող

տրանսպորտային միջոցների մեջ կանգնած ուղեւորների մեջ պահպանվում է առնվազն մեկ մետր հեռավորություն։ Օրական նվազագույնը երկու անգամ Տրանսպորտային միջոցները ենթարկվում են խորքային ախտահանման, որից մեկը՝ պարտադիր նախաուղերթային հատվածի ժամանակ:

Ախտահանման ենթակա են տրանսպորտային միջոցի սրահի ողջ մակերեսը: Ամեն երթուղու ավարտին (երկար տարածությունների ու երկարատեւ՝ առավել քան երեք ժամ տեւողությամբ երթուղիների ժամանակ՝ նաեւ ընթացքում) ուղեւորներին իջեցնելուց

այնուհետև իրականացվում է սրահի օդափոխություն, նստարանների արմնկակալների, դռների բռնակների կանխարգելիչ ախտահանում ախտահանիչ անձեռոցիկների միջոցով (կամ ախտահանիչ միջոցների լուծույթների օգնությամբ):

Բացառվում է ուղեւորների նստեցումը ու տրանսպորտային միջոցի սրահի մեջ ուղեւորների առկայությունը՝ առանց նրանց կողմից անհատական պաշտպանության միջոցների՝ դիմակ ու ձեռնոց կրելու: Տրանսպորտային

միջոց նստելուց ուղեւորները անպայման ախտահանում են ձեռքերը ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցների օգնությամբ։Տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս հարկավոր է ունենալ մանրադրամ ուղեւորավարձի չափով՝ հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու հարկը։

ՏԱՔՍԻ։ Արգելվում է վարորդի կողքին ուղեւորի նստեցումը: Ավտոտրանսպորտային միջոցները պարտադիր ապահովվում են ախտահանիչ միջոցներով՝ ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչներով եւ մեկանգամյա օգտագործման թաց անձեռոցիկներով:

Երկաթուղային տրանսպորտ ու մետրոպոլիտեն
Սպասասրահները Ու բոլոր վագոնները անպայման ապահովվում են բավարար թվով ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչներով: Սպասասրահներում բացառվում են քաղաքացիների խիտ կուտակումները: Վագոններում ապահովվում է ուղեւորների հնարավորինս իրարից հեռու նստեցումը:

Սպասասրահներում նշանակվում են ուղեւորների նստեցման համար պատասխանատուներ, որոնք զբաղվում են ուղեւորների նստեցման հարցերով։
Մետրոպոլիտենի պարագայում մեկ երթուղու ընթացքում ամեն

վագոնում ուղեւորների առավելագույն քանակը չի կարող գերազանցել 70-ը: Ամեն երթուղու ավարտին ուղեւորներին իջեցնելուց այնուհետև իրականացվում է վագոնների օդափոխություն, նստարանների արմնկակալների, դռների բռնակների կանխարգելիչ ախտահանում:

Օրական առնվազն երեք անգամ իրականացվում է կայարաններում տեղակայված տերմինալների ախտահանում ախտահանիչ միջոցների լուծույթների շնորհիվ: Ամեն օրվա ավարտին իրականացվում է վագոնների, կայարանների ու ընդհանուր օգտագործման տիրույթների եզրափակիչ ախտահանում մասնագիտացված կազմակերպությունների շնորհիվ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *