Այդ ռոբիկը ի՞նչ երեսով է փորձում վերադառնալ… Հիմա այս տակա նքի աչքը չխոթե՞մ ՍԱ… Ալիս Սողոմոնյանի կոշտ անդրադարձը Քոչարյանի՝ քաղաքականություն վերադառնալուն

Ալիս Սողոմոնյանն իր էջում գրում է. ՀԱ ՆՑԱԳՈՐԾ ռՈԲԻԿ քՈՉԱՐՅԱՆԸ ԵՒ ՔԱՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈ ԽԱԶԸ: Ժամանակներ առաջ Բաքոսյան խնջույքներն ավարտվելու ժամանակ արու այծին մոր թելը նշանակել է մեղ քերի թողության համար արված զո հաբերություն: Այծը այն

ժամանակներում համարվել է քավության նոխ ազ: Մեր օրերում դա ա՛յս բացատրությունը ունի՝ անմեղ անձ, որ զո հ է բերվում ուրիշների հան ցանքը մաքրելու նպատակով: Արցախյան պատ երազմում դա վադրություն կազմակերպող դա վաճանները մեղ քերի թողությո՞ւն էին հայցում, երբ իրենց դավադ րության հետևանքով պարտությունը վերագրեցին Նիկոլ Փաշինյանին՝ նրան դարձնելով քավության նո

խազ: ՉԷ՜, նրանք իրենց մե ղքերի թողություն չէին հայցում, քանի որ մեղ քերի թողության զգացողությունը չունեն. նրանց չէր հետաքրքրում, թե ԱՀ-ի քանի՞ շրջան, քանի՞ գյուղ կարող են թշնա մուն անցնել, քանի՞ անմեղ զինվոր կարող են զո հվել… նրանց պետք էր պարտություն, որ բաքոսյան խնջույքում տոնեն իրենց «հաղթանակը» ու այն արու այծին զո հաբերեն,

որպես քավության նո խազ: Ո՞ւմ վրա բա րդեցին իրենց այդ նենգ արարքի մեղքը… Նիկոլ Փաշինյանի: Արցախում այդ դա վադրությունը կազմակերպողների և իրականացնողների վրա միշտ ծանր խարա զան պետք է մնա 1000-ավոր անմեղ երիտասարդ զինվորների սուրբ հի շատակը, որը իրենք պղ ծեցին, ոտնահ արեցին, որ նրանց

ար յան վրայով կրկին փորձեն գալ իշխանության: Ո՞նց են սրանք հանգիստ քնում, երբ իրենց դա վաճանության պատճառով ջահել զինվոր տղաներ կո տորվեցին, ընտանիքներ ցիր ու ցան եղան: Անդրանիկն ու՞մ համար էր ասում՝ «Ամեն իրիկուն գլուխդ բարձին դնելուց առաջ մտածիր, թե ինչ ես արել հայրենիքիդ համար»: Այդ ավ ազակախումբը զուրկ է Հայրենիքի զգացողությունից, սրանցը մենակ թա լանն է, պաշտոնի տիրանալը: Կարելի՞ է ջահել-ջիվան զինվորների ար յան գնով դա տապարտելի

կեցություն վարել: Սակայն սրանք վարում են և դեռ չեն հագեցրել ար յան իրենց ծարավը: Դրանցից մեկը արդեն՝ վիտյոկ անունով, իր իշխանությունը հաստատեց ԱՀ-ում: Մնում է դավա դրության հիմնական կազմակերպիչ «կա րիճ ռոբը» վերադառնա և ՀՀ-ում հաստատի ժողովրդից վաղուց մերժ ված իր դիկ տատուրան: Դիզբոն տանող ռոբի ճանապարհը Մոսկվան է, որտեղից վերադարձել է «дабро»-ն ստացած և այժմ հա բռգել, մեծամտացել

ու իրեն երկրի «փրկության» «միակ արժանավորն» է համարում, և քաղաքականություն վերադառնալու հայտ է ներկայացնում: Ու ինչ էլ վստա՜հ է. «Ես իմ թիմով կմասնակցեմ ընտրություններին և կհաղթեմ»: Սա ասում է կատարյալ հան ցագործ ռոբը՝ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո: Ու ինչի՞ց կամ ի՞նչ ահնրաժեշտությունից հենց էս օրերին ՀՀ-ին ծլեց էլի մի կուսակցատիպ շարժում՝ «Ուժեղ Հայաստան՝ ՌԴ-ի հետ. հանուն նոր Միության»: Եթե խորանանք սրա իմաստի մեջ, Պետք է որ այն նշանակի նոր տիպի

Սովետմիության ստեղծում: Ինչի ասես ընդունակ են այս ամբոխավարները, մենակ թե ժողովրդավարությունը վերացնեն ՀՀ-ից: «Վերադարձողը» այնքան «մեղ ավոր» չի, որքան նրան «վերադարձնել ցանկացողները»: Այդ «Վերադարձողը» կարոտել է իր ար յան ճանապարհներին, որոնցով եկավ և 10 տարի անընդմեջ թալ անեց ու սպա նություններ իրականացրեց ՀՀ երկրում: «Կա րիճ ռոբը» երբեք

չսիրեց մեր ժողովրդին, որի վզի վրա փաթաթվել էր կեղծ իքներով, շա նտաժով, կաշա ռքներով տի րանալով նախագահի աթոռին՝ ժողովրդի հիշողությունում մնալով ԱՄԵՆԱԱՏԵԼԻՆ, ԱՄԵՆԱՆՈՂԿԱԼԻՆ: Այժմ իր պես ներքին տակ անքների, ներքին թուրքերի հովանու տակ իշխանություն վերադառնալու հայտ ներկայացնող այս ռոբիկ քոչարյանը «արդարացման» ցինիկ հայտարարություններ է կատարում, թե՝ եթե ինքը նախագահ լիներ,

պատ երազմ չէր լինի: Այժմ այս տա կանքի աչքը չխոթե՞մ իր միլիարդավոր դոլարների թ ալանը, երկիրը արյու նաքամ անելը, արտագ աղթը, բանակի վերնախավի՝ զինվորների սնունդի և հագուստի հաշվին կառուցած դղ մյակները… Սրա կեղ տոտ, անդուր երեսին չշպր տեմ, թե պատե րազմի 1-ին օրերին կարող էիր, չէ՞, քո թա լանածից որոշ մաս հանել պատ երազմող Արցախին,

ոչ թե գնայիր դավա ճանություն սերմանելու կռ վող անմեղ տղաների շրջանում: Այժմ այդ ռոբիկը ի՞նչ երեսով է փորձում վերադառնալ ու դեռ ընտրությունների էլ մասնակցել, երբ իր ռեժիմի օրերին երեսունից ավել սպա նություններ է հր ահրել, մարտի մեկի ու հոկտեմբերի քսանյոթի սպան դները կազմակերպել… Դա՝ այդ ստո ր արարածը, հիշողությո՞ւնն է կորցրել, ի՞նչ է: Թե՞ մտածում է, որ ժողովուրդը

արդեն մոռացել է: Մեր երկիրն ազնվորեն սիրող ժողովուրդը չի՛ մոռացել, այ թուրքի լա մուկ քոչարյան ռոբիկ, մոռացել են քո գումարներով ծախված ներքին տակ անքները, որոնք այժմ քո վերադարձի համար պետությունը խառնում են իրար, աշխարհի սուտը և հերյուրանքները տարածում են մեր օրինական իշխանության մասին: Ամո՛թ ունեցեք, այդ հր եշին սատարողներ: Ամո՛թ ունեցիր ու դու՝ մարդաս պան

ռոբիկ քոչարյան, որ փոխանակ մեղա գաս քո արած հան ցանքների համար, դեռ մի բան էլ վերադա՜րձ ես երազում: Է՞լ ինչ կուզեիր, ժողովրդից շուտվանից մեր ժված այ ստ որ արարած: Դու դեռ պատասխան ունես տալու քո արած հարյուրավոր մեղ քերի համար: Եվ կտա՛ս պատասխան, մենակ թե քո օրինական դա տը քո ճորտ պաշտպանների և թուլակամ դա տավորի պատճառով չձգձգվի

էդքան երկար: Դու, հան ցագործ, բանս արկու ռոբիկ, մի՛ փորձիր մոռացության մատնեք, որ քո «Վերադարձի» միակ ուղղին բանտ տանող ճանապարհն է: Հ.Գ. Այդուհանդերձ, հետաքրքիր կլիներ պառլամենտական ընտրություններում, ալբանացի ռոբիկ, քո մասնակցությունը տեսնել: Տեսնեինք՝ ո՞րն է քո ասած «իմ թիմը»: Փողոցներում և հրապարակներում մի քանի 100 այն թափթփուկները չե՞ն քո թիմ ասածը, որոնք մարզեր գնալիս դեմ են

առնում քեզ ու իրենց հա յհոյող նորմալ անձանց պատնեշին: Եթե դու՝ «կարիճ ռոբ», քո դա վաճանությամբ կարողացար քո համախոհ վիտյոկին իշխանության բերել ԱՀ-ում, դա հո չի՞ նշանակում, թե ղարաբաղյան կլա նի դա վադրությունը ՀՀ-ում էլ կանցնի: Չհուսա՛ս ու չերազես, հայ ժողովրդից երիցս ատելի անհայրենիք ու սրբապի ղծ ռոբիկ քոչարյան: Դու մեր ազգի խայ տառակությունն ես, այ սր իկա ռոբիկ: ԱԼԻՍ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *