Համացանցը լցված է առանց վա ռելիք մնացած ռուսական զրա հատեխնիկայի կադրերով… Հարց է առաջանում՝ ինչու ռուսական բանակը չի կարողանում կազմակերպի թիկունքի պատշաճ ապահովումը պատասխանը պարզ է…Դանիել Իոաննիսյան

Դանիել Իոաննիսյանը գրում է. Ռուսական բանակի կոռու պցիան՝ ճանապարհներին մնացած տա նկերի պատճառ: Համացանցը լցված է առանց վա ռելիք մնացած ռուսական զրա հատեխնիկայի կադրերով: Տանկեր, ՀՄՄ-ներ ու այլ զրա հատեխնիկայի

չվնա սված միավորներ, որոնք լքված են կամ, արդեն, առգրա վված ուկրաինացիների կողմից… Նույնիսկ ուկրաինացիքից բենզին խնդրելիս գե րի ընկած ռուս տա նկիսներ:

Հարց է առաջանում, ինչու՞ ռուսական բանակը չի կարողանում կազմակերպի թիկունքի պատշաճ ապահովումը, չէ՞ որ լոգիստիկան քվանտային մեխանիկա չէ, իսկ վառելիք, հաստատ, լիքը ունեն: Իսկ պատասխանը պարզ է.

Ո՞վ է բանակում պատասխանատու թիկունքի ապահովման համար: Թիկունքի պետերը, թիկունքի գծով տեղակալները: Իսկ ովքե՞ր են ռուսական (նաև հայկական) բանակում դառնում թիկունքի պետ կամ թիկունքի գծով տեղակալ: Լավ լոգիստները՞: Ոչ, կոռուպ ցիոներները, լավ փող լա փողները:

Իսկ պատերազմի ժամանակ տ անկերի հետևից վառելիքի մատակարարումը լավ կազմակերպելու համար պետք են լավ լոգիստներ և ոչ լավ թալ անչներ: Եվ լավ լոգիստների տեղը համապատասխան պաշտոններին նշանակվում են լավ թալ անչիները՝ ստանում ես թշնա մու տարածքում լռված զրա հատեխնիկա:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *