Ոչ մի հայ փորձագետ Ռուսաստանից չի եկել պատ երազմելու 44-օրյա պատ երազմի ժամանակ։ Ու հիմա ես Ձեզ ասում եմ, որ…Ռոման Բաղդասարյան

Ոչ մի հայ փորձագետ Ռուսաստանից չի եկել պատ երազմելու 44-օրյա պատ երազմի ժամանակ։ Ու հիմա ես Ձեզ ասում եմ, որ…Ռոման Բաղդասարյան

Ոչ մի հայ փորձագետ Ռուսաստանից չի եկել պատ երազմելու 44-օրյա պատ երազմի ժամանակ։ Ոչ մեկը այդ փորձագետներից, պատ երազմից հետո չեկավ կանգներ սառը դիր քերում եւ օգներ

տղաներին. Ոչ մի հայ փորձագետ, ոչ մի անգամ չի այցելել մեր վի րավորներին եւ տղաներին առանց ոտքերի եւ ձեռքերի: 16 ամսվա ընթացքում, ոչ մի անգամ փորձագետները կոչ չեն արել

վերադառնալ իրենց հայրենի գյուղեր արցախցիներին: Ռուսաստանի հայ փորձագետները, ոչ մի անգամ չեն քննադա տել իրենց մաս նատված եւ

կաթ վածահար Սփյուռքին, իրենց քրեական հեղինակություններին եւ կազմակերպությունների կասկածելի ղեկավարներին: Եթե դուք նույնիսկ 5 օր չեք հանգստացել Հայաստանում ՝ Այստեղ

ծախսելով 100 դոլար, ուրեմն ինչ եք ուզում իշխանությունից: Ում պատվերն եք կատարում: Այնպիսի փորձագետներ, ինչպիսին դուք եք, լի են տղամարդկանց շալվարի մեջ Հայաստանում։ Բարի գիշեր բոլորին։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *